ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. “ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ ECTS
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΑΥ1 Οργανωτική Ψυχολογία με εφαρμογές στην εκπαιδευτική διοίκηση Α΄ 7,5
ΑΥ2 Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη και στην εκπαιδευτική διοίκηση Α΄ 7,5
ΒΥ8 Κοινωνία και Εκπαιδευτική Πολιτική – Συγκριτική μελέτη δομών, διοίκησης και ανάπτυξης εκπαιδευτικών συστημάτων στον ευρωπαϊκό χώρο. Α΄ 7,5
ΑΥ4 Βασικές αρχές διοίκησης – Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων Α΄ 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ   30
 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ    
ΒΥ5 Ηγεσία και Σχολική αποτελεσματικότητα Β΄ 7,5
ΒΥ6 Εκπαιδευτική αξιολόγηση – Σχεδιασμός και προγραμματισμός Β΄ 7,5
ΒΥ7 Ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομιών στο σχολείο Β΄ 7,5
ΑΥ3 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας- Στατιστική Β΄ 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ   30
Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΓΥ9 Ειδικά Θέματα Παιδαγωγικής Ανάπτυξης του σχολείου Γ΄ 5
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Ή

2 (δύο) Εξειδικευμένα Εργαστηριακά Μαθήματα Καθοδηγούμενης Συλλογικής Επιστημονικής Έρευνας

Γ΄ 25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ   30
Γενικό Σύνολο 90