Η περίοδος των αιτήσεων είναι από 1 Μαΐου 2024 έως και 30 Ιουνίου 2024.