ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025 (από 1/ 05/ 2024 – 30/06/ 2024)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024-2025 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» προετοιμάζει εκπαιδευτικούς για να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση σήμερα, παρέχοντας μια σύγχρονη και επιστημονική οπτική για τη διοίκηση της εκπαίδευσης και την ηγεσία. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξειδίκευση εκπαιδευτικών στη βάση του επιστημονικού πεδίου της Εκπαιδευτικής Διοίκησης,  ώστε να καταστούν ικανά στελέχη οι οποίοι θα δημιουργήσουν θετικές εκπαιδευτικές εμπειρίες για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία – μαθητές, εκπαιδευτικούς, και γονείς, συμβάλλοντας στη συνεχή βελτίωση της σχολικής εμπειρίας, και προάγοντας και μετατρέποντας το σχολείο σε οργανισμό που μαθαίνει.  Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία καθώς και σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε  πτυχιούχους των Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που έχουν παιδαγωγική επάρκεια ή έχουν ΦΕΚ μόνιμου διορισμού στη Δημόσια Εκπαίδευση. Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου ή Γερμανόφωνου Πανεπιστημίου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης όσοι/ες ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και εκκρεμεί μόνο η καθομολόγησή τους (ορκωμοσία). Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τη Γραμματεία του/της υποψήφιου/ας στην οποία θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση των σπουδών και θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου.

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 2.350 ευρώ για όλη τη διάρκεια σπουδών και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» γίνονται κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί και η διδασκαλία των μαθημάτων είναι μικτή και συνίσταται σε: α) δια ζώσης διδασκαλία και β) σε εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957/2022 και τον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τον φάκελο κάθε υποψήφιου που έχει κατατεθεί στη Γραμματεία. 

Η προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. κάθε Μάιο του τρέχοντος έτους. Για να δείτε τη διαδικασία εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. πατήστε εδώ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΜΣ “ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Γραμματεία Π.Μ.Σ. “Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης”,  Αργοναυτών & Φιλελλήνων, T.K. 38221, Βόλος (Κτήριο Ρόζα Ιμβριώτη, παραλιακό συγκρότημα, 1ος όροφος, Γραφείο 8)

email: ode@uth.gr              τηλ.: 2421074881          φαξ: 2421074809

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα: 10:00-13:00, Τρίτη 10:00-13:00, Τετάρτη 17:00-20:00, Πέμπτη 10:00-13:00, Παρασκευή 17:00-20:00, Σάββατο 9:00-12:00

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Regional ISATT24 Conference in Greece:Imagining Possible Futures of Teaching and Learning
8 – 10 November 2024, Pedagogical Department of Primary Education, University of Thessaly in the city of Volos, Greece

Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Επιστήμες της Αγωγής: παρελθόν, παρόν, μέλλον»

Επιστημονικό Συνέδριο Λευκωσία, 12-13 Απριλίου 2024

CESE Thessaloniki Conference – Call for Papers

European Conference on Educational Research, 2024, Nicosia