13/12/2023 ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024
7/12/2023 European Conference on Educational Research, 2024, Nicosia
27/11/2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΩΝ (8/12/2023)
12/10/2023 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023)

Για την πραγματοποίηση της διαδικασίας θα γίνει χρήση του αξιοποιούμενου από το Παν. Θεσσαλίας MS-Teams.

Προκειμένου να συνδεθεί κανείς απευθείας (χωρίς υποχρεωτικά την εγκατάσταση της εφαρμογής), αρκεί να επιλέξει τον παρακάτω σύνδεσμο https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a20be2cc0bcc7486894b9c07bb57797ef%40thread.tacv2/1612974236655?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%22e2c99f6a-0d13-4095-b31b-3b158060e749%22%7d

15/09/2023 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ)

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου στο Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν εξ αποστάσεως. Παρακαλείστε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή MsTeams για την παρακολούθηση των εξ αποστάσεως μαθημάτων.
Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας MS Teams ακολουθήστε τον σχετικό οδηγό με τίτλο Οδηγίες για Σύνδεση και Χρήση στο MS-Teams.: https://it.uth.gr/kb/ms-teams-syndesi-kai-hrisi-odigies-gia-foitites

Από εβδομάδα θα σας σταλούν περισσότερες λεπτομέρειες και το link των μαθημάτων. Σε περίπτωση που υπάρχει μεταπτυχιακός φοιτητής που έχει πρόβλημα με το διαδίκτυο να μας ενημερώσει άμεσα.

12/09/2023 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΜΣ
Στα πλαίσια λήψεως μέτρων ασφαλείας κατόπιν της πρόσφατης θεομηνίας Daniel καθώς και της Πρυτανικής απόφασης να παραμείνουν κλειστά τα κτίρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέχρι να ελεγχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου στην πόλη του Βόλου, προκειμένου να ελεγχθούν τα κτίρια από τις αρμόδιες υπηρεσίες μηχανικών και να δοθεί η σχετική έγκριση χρήσης τους, έτσι ώστε η προσέλευση των φοιτητών και του προσωπικού να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια.
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες Webmail, eClass, MsTeams ξεκίνησαν να λειτουργούν κανονικά. Επειδή δεν υπάρχει παρουσία διοικητικού προσωπικού στους χώρους του Πανεπιστημίου, η επικοινωνία της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. “Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης” με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό θα γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με τηλεφωνική επικοινωνία.
Θα έχετε έγκαιρη ενημέρωση για την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.
22/08/2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022-2023
24/07/2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ (28/07/2023)
6/07/2023 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-2024
20/06/2023 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (22 IOYNIOY 2023)
6/06/2023 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

25/11/2022 37o Διεθνές Συνέδριο

9/11/2022 Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο: Παιδαγωγικές Σπουδές στην Ελλάδα (Παρελθόν-παρόν-μέλλον)

9/11/2022 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας