Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης προσφέρει 2 (δύο) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

Α) Π.Μ.Σ. Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης

Το Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης» αποσκοπεί στην εξειδίκευση των φοιτητών και φοιτητριών του: α) σε θέματα σχεδιασμού της διδασκαλίας στο πλαίσιο σύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης και β) στην ανάπτυξη έντυπου και ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού (βιβλία, φυλλάδια εργασίας, εκπαιδευτικό λογισμικό) ποιότητας, σύμφωνα με τα πορίσματα των πιο πρόσφατων ερευνών της διδακτικής των διαφόρων μαθημάτων, αναγκαίου για τη διδασκαλία και μάθηση μέσα σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ

Β) Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Το Π.Μ.Σ. ¨Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης¨ εκπαιδεύει και προετοιμάζει εν ενεργεία και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς για να ανταποκριθούν στις διανοητικές και πρακτικές προκλήσεις της διοίκησης, της οργάνωσης και της παιδαγωγικής ανάπτυξης του σημερινού, αλλά και του αυριανού σχολείου, παρέχοντας μια σύγχρονη οπτική για τη σχολική ηγεσία, ως σύνολο θεωρητικά θεμελιωμένων πρακτικών διοικητικής, παιδαγωγικής και επιστημονικής καθοδήγησης, τόσο στο μακροεπίπεδο της εκπαιδευτικής διοίκησης, όσο και στο μικροεπίπεδο του σχολείου.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ