Το σύγχρονο περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι πιο πολύπλοκο από ό,τι στο παρελθόν. H παθητική παρακολούθηση του εγχειριδίου και η πιστή κάλυψη μιας προβλεπόμενης ύλης δεν αρκούν πια. Έτσι, ο σχεδιασμός ενός μαθήματος έχει γίνει πιο περίπλοκος και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζουν μαθήματα με γνώμονα τη μη μετωπική και μη μονοφωνική διδασκαλία, την ομαδική εργασία, τη μεγαλύτερη αυτενέργεια από τη μεριά των μαθητών και μαθητριών, και την ενσωμάτωση όλων των μορφών ετερότητας που απαντώνται στο σύγχρονο περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας. Εντέλει, οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο να είναι ικανοί να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον διαλογικής ανακάλυψης, επιλέγοντας διδακτικούς στόχους, δημιουργώντας ή προσαρμόζοντας το υπάρχον διδακτικό υλικό, σχεδιάζοντας μαθήματα και διδακτικές προσεγγίσεις και αξιολογώντας το διδακτικό τους έργο.

Το εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στην εξειδίκευση των φοιτητών και φοιτητριών του σε θέματα σχεδιασμού της διδασκαλίας και στην ανάπτυξη έντυπου και ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού ποιότητας για τη διδασκαλία και μάθηση μέσα στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης.

 

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, T.K. 38221, Βόλος

Κτίριο Ρόζας Ιμβριώτη, Ισόγειο, Γραφείο 14

email: primedupg@uth.gr

τηλ.: 2421074785

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας:

Δευτέρα: 10:00-13:00, Τρίτη 10:00-13:00, Τετάρτη: 13:00-15:00, Πέμπτη: 13:00-15:00, Παρασκευή: 10:00-13:00,