Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» λειτουργεί σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 13006/Β7/31-5-2005 (ΦΕΚ 763 τ. Β’/7-6-2005), με την οποία αρχικά εγκρίθηκε το πρόγραμμα, όπως αυτή τροποποιήθηκε στην αρχή με την Υπουργική Απόφαση 85210/Β7-17-9-2009 (ΦΕΚ 2051 τ. Β΄/24-9-2009) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από την Υπουργική Απόφαση 140602/Β7/5-9-2014 (ΦΕΚ 2463 τ. Β΄ /16-9-2014) καθώς και τον εσωτερικό κανονισμό που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος στη συνεδρίαση με αρ. 6η/ 25-02-2016. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2018-2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 3462/τ.Β΄/21-8-2018)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΦΕΚ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ 3462/τ.Β΄/21-8-2018

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3767/τ.Β΄/18-7-2022

ΦΕΚ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6374/τ.Β΄/15-12-2022