Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημιου Θεσσαλiας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημιου Θεσσαλiας

Καλωσορίσατε στον Ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, έχοντας ήδη πίσω του μία ιστορία τριάντα και πλέον χρόνων, αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Tμήμα βασικό όραμα του οποίου είναι η συνεχής μετεξέλιξη και ανάδειξή του σε έναν ανοικτό οργανισμό παραγωγής γνώσης, έρευνας και μάθησης στο πλαίσιο μίας δημοκρατικής κοινωνίας της γνώσης.

0

Π.Τ.Δ.Ε. ΕΥΚΟΛΑΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ

Προπτυχιακές & Μεταπτυχιακές Σπουδές

 

Περισσότερα

1.181

Φοιτητές

109

Μαθήματα

 

2.818

Απόφοιτοι Προπτυχιακού

474

Απόφοιτοι Μεταπτυχιακών