Το Π.Μ.Σ. διαθέτει δανειστική βιβλιοθήκη, μέσω της οποίας οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του προγράμματος μπορούν να δανείζονται συγγράμματα σχετικά με την ύλη των μαθημάτων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες μελέτης τους. Η δανειστική βιβλιοθήκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αναγνωστήριο, όπου οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες μπορούν να μελετούν και να διαβάζουν τα συγγράμματα της δανειστικής βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη του Π.Μ.Σ. στεγάζεται στον ίδιο χώρο με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και οι ώρες λειτουργίας της είναι ίδιες με τις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Π.Μ.Σ.