Πολιτική Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για την ανάπτυξη και βελτίωση των ΠΜΣ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας πατήστε εδώ.