Διευθύντρια Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης” είναι η Αν. Καθηγήτρια Λαζαρίδου Αγγελική.

 

Συντονιστική Επιτροπή

  1. Αγγελική Λαζαρίδου
  2. Χρήστος Γκόβαρης
  3. Σταυρούλα Καλδή
  4. Νικόλαος Χανιωτάκης
  5. Βασίλειος Κόλλιας

 

Επιτροπή Επιλογής

 1. Αγγελική Λαζαρίδου
 2. Χρήστος Γκόβαρης
 3. Βασίλειος Κόλλιας

 

Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης

 1. Αγγελική Λαζαρίδου
 2. Χρήστος Γκόβαρης
 3. Νικόλαος Χανιωτάκης

 

Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης

 1. Βασίλειος Κόλλιας
 2. Γεώργιος Τέκος
 3. Μαρία Χατζή

 

Επιτροπή Δεοντολογίας

 1. Αντώνιος Σμυρναίος
 2. Ευγενία Βασιλάκη
 3. Μαγδαληνή Κολοκυθά