Διευθύντρια Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης” είναι η Αν. Καθηγήτρια Λαζαρίδου Αγγελική.

 

Συντονιστική Επιτροπή

  1. Αγγελική Λαζαρίδου
  2. Σταυρούλα Καλδή
  3. Νικόλαος Χανιωτάκης
  4. Βασίλειος Κόλλιας
  5. Μαγδαληνή Κολοκυθά

 

Επιτροπή Επιλογής

 1. Αγγελική Λαζαρίδου
 2. Νικόλαος Χανιωτάκης
 3. Βασίλειος Κόλλιας

 

Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης

 1. Αγγελική Λαζαρίδου
 2. Σταυρούλα Καλδή
 3. Βασίλειος Κόλλιας

 

Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης

 1. Αγγελική Λαζαρίδου
 2. Βασίλειος Κόλλιας
 3. Μαγδαληνή Κολοκυθά

 

Επιτροπή Δεοντολογίας

 1. Ελένη Ανδρέου
 2. Αντώνιος Σμυρναίος
 3. Μαγδαληνή Κολοκυθά