1. Σίτιση

Στο Φοιτητικό Εστιατόριο (2ας Νοεμβρίου και Βερναρδάκη, Βόλος link από google maps) εκτός από τους φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν σίτιση, μπορούν να σιτίζονται και οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές, με χαμηλή οικονομική συμμετοχή.

Η σίτιση αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Σίτιση δεν παρέχεται κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Το ωράριο λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων είναι από 12.00 μ.μ. μέχρι 15.30 και από 18.00 μέχρι 21.00.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σίτισης ανακοινώνεται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, στην αρχή κάθε εβδομάδας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

  1. Στέγαση – Στεγαστικό επίδομα

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει φοιτητικές εστίες στον Βόλο, τη Λάρισα και την Καρδίτσα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες εδώ. Στην ίδια σελίδα μπορείτε να βρείτε επίσης πληροφορίες για τη διαδικασία χορήγησης στεγαστικού επιδόματος.

  1. Ταυτότητα – Πάσο

Η έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω σχετικής αίτησης που υποβάλλουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

  1. Υγειονομική περίθαλψη

Οι ανασφάλιστοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες όπως και οι υποψήφιοι διδάκτορες, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

  1. Πρόσβαση και Αναπηρία

Η υπηρεσία της Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στοχεύει στην καταγραφή των αναγκών των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) και των διδασκόντων τους, καθώς και η ενημέρωση και η υποστήριξή τους. Η Πρόσβαση στοχεύει επίσης στη τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΦμεΑ στους χώρους του πανεπιστημίου.

Εάν είσαι φοιτητής ή φοιτήτρια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία και θέλεις κάποια ενημέρωση ή υποστήριξη σε οποιοδήποτε τομέα που εσύ νομίζεις ότι χρειάζεσαι προκειμένου να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις του πανεπιστημίου, τότε μπορείς να επισκεφτείς την ιστοσελίδα http://prosvasi.uth.gr ώστε να συμπληρώσεις το σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επίσης, η πρόσκληση αυτής της συνεργασίας και της δικτύωσης απευθύνεται σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ φοιτητή/τρια που θέλει να λειτουργήσει ως βοηθός και να στηρίξει κάποιο συμφοιτητή/τρια του/της με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία. Στην περίπτωση λοιπόν που θα σε ενδιέφερε κάτι τέτοιο δεν έχεις παρά να επισκεφτείς την ιστοσελίδα http://prosvasi.uth.gr και να συμπληρώσεις το σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για οποιαδήποτε βοήθεια στη συμπλήρωση του εντύπου, μπορείς να επικοινωνήσεις με τη γραμματεία της υπηρεσίας κα Γάτου, τηλ. 2421074645, ragatou@uth.gr καθημερινά 12-2 στον 3ο όροφο στο κτίριο του Παπαστράτου. Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία μπορείς να επικοινωνήσεις με την επιστημονική υπεύθυνη της υπηρεσίας Μάγδα Νικολαραΐζη στο mnikolar@uth.gr ή στο prosvasi@uth.gr.

  1. Συμβουλευτική

Οι φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μπορούν να δέχονται ψυχολογική στήριξη και βοήθεια για προσωπικές τους δυσκολίες και ανησυχίες και να εκπαιδευτούν στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε όλες τις πόλεις έδρες του Πανεπιστημίου, είναι δωρεάν και έχουν απόλυτα εμπιστευτικό χαρακτήρα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.