Οδηγός Σπουδών

Η φοιτήτρια ή ο φοιτητής πρέπει να συμβουλεύεται ως προς τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου τον Οδηγό και το Πρόγραμμα Σπουδών εκείνου του ακαδημαϊκού έτους που αντιστοιχεί στο έτος εισαγωγής του στο Τμήμα.

2023-24

Για τον Οδηγό Σπουδών πατήστε εδώ. 

Για το Πρόγραμμα Σπουδών πατήστε εδώ. 

2022-23

Για τον Οδηγό Σπουδών πατήστε εδώ.

Για τα περιγράμματα μαθημάτων πατήστε εδώ.

Για το Πρόγραμμα Σπουδών πατήστε εδώ.

2021-22
Για τον Οδηγό Σπουδών πατήστε εδώ.
Για το Πρόγραμμα Σπουδών πατήστε εδώ.

2020-21
Για τον Οδηγό Σπουδών πατήστε εδώ.
Για το Πρόγραμμα Σπουδών πατήστε εδώ.

2019-20
Για τον Οδηγό Σπουδών πατήστε εδώ.
Για το Πρόγραμμα Σπουδών πατήστε εδώ.

2018-19

Για τον Οδηγό Σπουδών πατήστε εδώ.
Για το Πρόγραμμα Σπουδών πατήστε εδώ.

2017-18

Για το Πρόγραμμα Σπουδών πατήστε εδώ.

2016-2017

Για το Πρόγραμμα Σπουδών πατήστε εδώ.

 

Έλεγχος λήψης πτυχίου εισακτέων 2019-2020

Έλεγχος λήψης πτυχίου εισακτέων 2018-2019

Έλεγχος λήψης πτυχίου εισακτέων 2017-2018

Έλεγχος λήψης πτυχίου εισακτέων 2016-2017

Έλεγχος λήψης πτυχίου εισακτέων 2015-2016