Οδηγός Σπουδών

Η φοιτήτρια ή ο φοιτητής πρέπει να συμβουλεύεται ως προς τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου τον Οδηγό και το Πρόγραμμα Σπουδών εκείνου του ακαδημαϊκού έτους που αντιστοιχεί στο έτος εισαγωγής του στο Τμήμα.

  1. 2021-022
   Για τον Οδηγό Σπουδών πατήστε εδώ.
   Για το Πρόγραμμα Σπουδών πατήστε εδώ.
  2. 2020-21
   Για τον Οδηγό Σπουδών πατήστε εδώ.
   Για το Πρόγραμμα Σπουδών πατήστε εδώ.
  3. 2019-20
   Για τον Οδηγό Σπουδών πατήστε εδώ.
   Για το Πρόγραμμα Σπουδών πατήστε εδώ.
  4. 2018-19
   Για το Πρόγραμμα Σπουδών πατήστε εδώ.
  5. 2017-18
   Για το Πρόγραμμα Σπουδών πατήστε εδώ.
  6. 2016-2017

Για το Πρόγραμμα Σπουδών πατήστε εδώ.

 

Έλεγχος λήψης πτυχίου εισακτέων 2018-2019

Έλεγχος λήψης πτυχίου εισακτέων 2017-2018

Έλεγχος λήψης πτυχίου εισακτέων 2016-2017

Έλεγχος λήψης πτυχίου εισακτέων 2015-2016