Η διδασκαλία του κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος διαρκεί τουλάχιστον 12 εβδομάδες, δηλαδή 36 τουλάχιστον συνολικά ώρες ανά εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Απουσία σε περισσότερες του 1/3 των ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος έχει ως συνέπεια ο/η φοιτητής/τρια να μη γίνεται δεκτός στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος, οπότε θα πρέπει να το παρακολουθήσει εξ αρχής το επόμενο έτος. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για μια μόνο φορά και όχι για περισσότερα από 2 μαθήματα συνολικά.  Οι φοιτητές/τριες στο τέλος κάθε εξαμήνου αξιολογούνται σε κάθε μάθημα που διδάχτηκαν με τρόπο που θα επιλέξουν οι διδάσκοντες. Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός μαθήματος είναι το 5. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε ένα μάθημα μπορεί να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό, στο επόμενο εξάμηνο ή στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024