Στο ΠΜΣ Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης διδάσκουν:

  • Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από δήλωσή τους.
  • Μέλη ΔΕΠ από άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αλλοδαπής που θα πραγματοποιούν μαθήματα ή και σεμινάρια σε γνωστικά αντικείμενα ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος.
  • Ερευνητές από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που θα προσκληθούν να δώσουν σειρά διαλέξεων.
  • Διδάκτορες με εξειδικευμένες γνώσεις, μετά από πρόσκληση της Συνέλευσης.

 

Γνωστικό αντικείμενο και επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του διδακτικού προσωπικού

Όνομα και επίθετο Γνωστικό Αντικείμενο Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
     
Ελένη Ανδρέου

Καθηγήτρια

elandr@uth.gr

 

 

Παιδαγωγική Ψυχολογία Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις δυσκολίες μάθησης και τα προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο, την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, το σχολικό και ηλεκτρονικό εκφοβισμό, τη διαχείριση της σχολικής τάξης, τα προγράμματα παρέμβασης και προαγωγής της ψυχικής υγείας στο σχολείο και την ενταξιακή εκπαίδευση.

Διδάσκει στο ΠΜΣ από το 2003 και είναι συντονίστρια μαζί με την κ. Μάγδα Κολοκυθά του μαθήματος «Η Εκπαιδευτική Έρευνα και οι Μέθοδοί της».

   
Γιώργος Ανδρουλάκης

Καθηγητής

androulakis@uth.gr

 

Κοινωνιογλωσσολογία και οι εφαρμογές της στη διδακτική πράξη Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται σε ζητήματα επαφής γλωσσών σε μεταναστευτικές κοινότητες, γλωσσικής πολιτικής, διδακτικής των γλωσσών, και ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Διδάσκει στο ΠΜΣ από το 2008 και είναι συντονιστής μαζί με τον κ. Ευγενία Βασιλάκη του μαθήματος «Εισαγωγή στην έρευνα για τη διδασκαλία και τη μάθηση της Γλώσσας».

   
Στέφανος Ασημόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής

asimstef@uth.gr

 

Φυσικές Επιστήμες και η Διδακτική τους Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν: το μετασχηματισμό της επιστημονικής σε σχολική γνώση, αναλογίες, μοντέλα και πείραμα στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών.

Διδάσκει στο ΠΜΣ από το 2011 και είναι συντονιστής του μαθήματος «Διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες  και ανάπτυξη διδακτικού υλικού».

   
Ευγενία Βασιλάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια

evasilaki@uth.gr

 

Ελληνική Γλώσσα και η Διδακτική της Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και η επιστημονική δραστηριότητά της κινούνται στον χώρο της Διδακτικής της Γλώσσας ως μητρικής και ως δεύτερης, της Πραγματολογίας και της Γνωστικής Γλωσσολογίας με εφαρμογές στην εκπαίδευση.

Διδάσκει στο ΠΜΣ από το 2011 και είναι συντονίστρια μαζί με τον κ. Γιώργο Ανδρουλάκη του μαθήματος «Εισαγωγή στην έρευνα για τη διδασκαλία και τη μάθηση της Γλώσσας».

   
Γιώργος Βλειώρας

Επίκουρος Καθηγητής

vleioras@uth.gr

 

 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα ανάπτυξης της ταυτότητας, αναδυόμενης ενηλικίωσης και διαδικασιών που οδηγούν στην υγιή ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου, ως συνάρτηση κοινωνικών και ιστορικών παραγόντων.

Διδάσκει στο ΠΜΣ από το 2020 στο μάθημα «Η Εκπαιδευτική Έρευνα και οι Μέθοδοί της».

   
Αικατερίνη Βούλγαρη

Μέλος ΕΔΙΠ

kvoulgari@uth.gr

 

Ψυχοπαιδαγωγικής Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε ζητήματα ανάπτυξης και καλλιέργειας λόγου και γλώσσας, ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης παιδιών, νευροεπιστήμης και εκπαίδευσης, συμβουλευτικής (σχολείο, οικογένεια, συμβουλευτική γονέων), οικογένειας και σχολείου (αλληλεπίδραση σχολείου και οικογένειας, γονεϊκή εμπλοκή, συνεργασία), διά βίου μάθησης.


Διδάσκει στο ΠΜΣ από το 2016 στο μάθημα «
Σύγχρονες προσεγγίσεις στη μάθηση και στην εκπαιδευτική πράξη».

 
Μαρία Δασκαλάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια

mariadaskalaki@uth.gr

 

 

Φιλοσοφία: Γνωσιοθεωρία και Επιστημολογία των Θετικών και Κοινωνικών Επιστημών Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη γνωσιοθεωρία, τη μεταφυσική και την οντολογία, τη φιλοσοφία της επιστήμης, τη φιλοσοφία για/με παιδιά και τις μεθοδολογικές και φιλοσοφικές προϋποθέσεις της ψηφιακής αναπαράστασης της γνώσης.

Διδάσκει στο ΠΜΣ από το 2020 στο μάθημα «Η Εκπαιδευτική Έρευνα και οι Μέθοδοί της».

   
Σταυρούλα Καλδή

Καθηγήτρια

kaldi@uth.gr

 

Παιδαγωγικά: Διδακτική Μεθοδολογία Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στις καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις – όπως η διδακτική μέθοδος project, η ομαδοκεντρική διδασκαλία και μάθηση και η διαφοροποιημένη διδασκαλία στην εκπαίδευση καθώς και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (υποψήφιων και εν ενεργεία) – αλλά και σε θέματα του σύγχρονου σχολείου.

Διδάσκει στο ΠΜΣ από το 2010 και είναι συντονίστρια μαζί με τον κ. Νίκο Χανιωτάκη του μαθήματος «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη μάθηση και στην εκπαιδευτική πράξη».

 
Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Καθηγητής

karagian@uth.gr

 

Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση, στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή, στην προσβασιμότητα, στον καθολικό σχεδιασμό, στην υποστηρικτική τεχνολογία, στο εκπαιδευτικό λογισμικό, στην εκπαιδευτική ρομποτική, στην επαυξημένη πραγματικότητα, στην παιχνιδοποίηση, στα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOC) και στην εκπαίδευση ηλικιωμένων μέσω ΤΠΕ.

Διδάσκει στο ΠΜΣ από το 2008 στο μάθημα «Διδασκαλία και Μάθηση με ΤΠΕ – Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού».

   
Ηλίας Καρασαββίδης

Επίκουρος Καθηγητής

ikaras@uth.gr

 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας και Μάθηση στην Προσχολική Εκπαίδευση Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (εκπαιδευτικό λογισμικό, ψηφιακό βίντεο, ψηφιακό παιχνίδι, Web 2.0, μηχανική μάθηση CMS/LMS,  Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα)  και τη μάθηση (Κοινωνικοπολιτισμική Θεωρία, Θεωρία Δραστηριότητας, Κατανεμημένη / Πλαισιοθετημένη Προσέγγιση) σε διάφορα επίπεδα και πεδία εκπαίδευσης (Προσχολική, Δημοτική & Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών).

Διδάσκει στο ΠΜΣ από το 2008 στο μάθημα «Διδασκαλία και Μάθηση με ΤΠΕ – Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού».

   
Βασίλης Κόλλιας

Επίκουρος Καθηγητής

vkollias@uth.gr

 

Φυσική και Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης με χρήση των Τ.Π.Ε. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν: τη σχεδίαση συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης με υποστήριξη ΤΠΕ για τις Φυσικές Επιστήμες, την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην ένταξη των ΤΠΕ στα μαθήματά τους και τις πρακτικές των μαθητών που προωθούν τη μάθηση σε συνεργατικά περιβάλλοντα.

Διδάσκει στο ΠΜΣ από το 2008 και είναι συντονιστής μαζί με τον κ. Παναγιώτη Πολίτη για το «Διδασκαλία και Μάθηση με ΤΠΕ – Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού».

   
Μαγδαληνή Κολοκυθά

Επίκουρη Καθηγήτρια

mkolokitha@uth.gr

 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης (Οικονομικές/Πολιτισμικές Ανισότητες, Κοινωνική Δικαιοσύνη, Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, Διακυβέρνηση και Κυβερνητικότητα) και Μεθοδολογίας Έρευνας (ανάλυση λόγου, δομή/υποκείμενο) με έμφαση τις ποιοτικές μεθόδους.

Διδάσκει στο ΠΜΣ από το 2018 και είναι συντονίστρια μαζί με την κ. Ελένη Ανδρέου του μαθήματος «Η Εκπαιδευτική Έρευνα και οι Μέθοδοί της».

 
Μαρίτα Παπαρούση

Καθηγήτρια

mpaparou@uth.gr

 

 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Διδακτικής της Λογοτεχνίας Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη σύγχρονη πεζογραφία, τη θεωρία της λογοτεχνίας, το φύλο και τις ταυτότητες και τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας.

Διδάσκει στο ΠΜΣ από το 2003 και είναι συντονίστρια του μαθήματος «Διδασκαλία και μάθηση της Λογοτεχνίας και ανάπτυξη διδακτικού υλικού».

 
Παναγιώτης Πολίτης

Καθηγητής

ppol@uth.gr

 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση – Διδακτική της Πληροφορικής Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Ανάπτυξη, αξιολόγηση και διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού, Συνεργατικά διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης, Υπερμέσα και πολυμέσα στην εκπαίδευση, Διδακτική πληροφορικής, Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Διδάσκει στο ΠΜΣ από το 2003 και είναι συντονιστής μαζί με τον κ. Βασίλη Κόλλια «Διδασκαλία και Μάθηση με ΤΠΕ – Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού». Έχει επίσης διδάξει επί σειρά ετών το Σεμινάριο για την εκμάθηση εργαλείων ανάπτυξης και χρήσης εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού.

 
Αντώνης Σμυρναίος

Αναπληρωτής Καθηγητής

smirnaios@uth.gr

 

 

 

Νεοελληνική Ιστορία και Εκπαίδευση και Διδακτική της Ιστορίας Τα τελευταία χρόνια προσανατολίζεται στη διερεύνηση της σχέσης κοινωνίας, ιστορίας, επιστήμης και παιδαγωγικής με το μετανεωτερικό φαινόμενο του μετα-ανθρωπισμού.

Διδάσκει στο ΠΜΣ από το 2012 και είναι συντονιστής του μαθήματος «Διδασκαλία και μάθηση της Ιστορίας και ανάπτυξη διδακτικού υλικού».

 
Βασίλης Σταυρόπουλος

Ειδικός Επιστήμονας –Ερευνητής

bstavro@gmail.com

 

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας – Στατιστική Στην έρευνά του εστιάζει στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, στη Μεθοδολογία της Έρευνας, στη Στατιστική, στην εκμάθηση λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, στην αυτοαποτελεσματικότητα και την ηγετική συμπεριφορά.

Διδάσκει στο ΠΜΣ από 2016 το Σεμινάριο Εκμάθησης λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας.

 
Δημήτρης Σχίζας

Επίκουρος Καθηγητής

dschizas@uth.gr

Βιολογία, Οικολογία και η
Διδακτική τους
Στην έρευνά του εστιάζει σε ζητήματα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής της Βιολογίας και της Οικολογίας.

Διδάσκει στο ΠΜΣ από το 2022 στο μάθημα «Η Εκπαιδευτική Έρευνα και οι Μέθοδοί της».

 
Τριαντάφυλλος Α. Τριανταφυλλίδης

Καθηγητής

ttriant@uth.gr

 

Διδακτική των Μαθηματικών Στην έρευνά του προσεγγίζει τη σχολική τάξη των μαθηματικών χρησιμοποιώντας εργαλεία της σημειωτικής και της πολιτισμικής και γλωσσολογικής ανθρωπολογίας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη γεωμετρία, στην ενσωμάτωση χειραπτικών υλικών στη διδασκαλία των μαθηματικών, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Διδάσκει στο ΠΜΣ από το 2003 και είναι συντονιστής του μαθήματος «Διδασκαλία και μάθηση στα Μαθηματικά και ανάπτυξη διδακτικού υλικού».

   
Στέλλα Τσερμεντσέλη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

tsermentseli@uth.gr

 

Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Δυσκολίες Μάθησης Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διερεύνηση των γνωστικών διεργασιών που επηρεάζουν τις κοινωνικές και μαθησιακές δεξιότητες των παιδιών, ιδιαίτερα αυτών με αναπτυξιακές διαταραχές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Διδάσκει στο ΠΜΣ από το 2020 στο μάθημα «Η Εκπαιδευτική Έρευνα και οι Μέθοδοί της».

 
Αμάντα Φιλιππάτου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

filipd@psych.uoa.gr

 

Μαθησιακές Δυσκολίες Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στις (Ειδικές) μαθησιακές δυσκολίες στο γραπτό λόγο, την αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών, τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες καθώς και τον σχεδιασμό διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης στη γενική τάξη.

Διδάσκει στο ΠΜΣ από το 2005 στο μάθημα «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη μάθηση και στην εκπαιδευτική πράξη».

Νίκος Χανιωτάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής

chaniot@uth.gr

 

 

Σχολική Παιδαγωγική Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την αξιολόγηση του μαθητή, τις κατ’ οίκον εργασίες, το χιούμορ στη διδασκαλία, το ολοήμερο σχολείο και την πρακτική άσκηση των φοιτητριών και των φοιτητών.

Διδάσκει στο ΠΜΣ από το 2003 και είναι συντονιστής μαζί με την κ. Σταυρούλα Καλδή του μαθήματος «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη μάθηση και στην εκπαιδευτική πράξη».

   
Μαρία Χατζή

Μέλος ΕΔΙΠ

mxatzi02@uth.gr

 

Γραμματισμός και Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στους πολυγραμματισμούς στην εκπαίδευση, στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και στην εφαρμοσμένη παιδαγωγική.

Διδάσκει στο ΠΜΣ από το 2016 στο μάθημα «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη μάθηση και στην εκπαιδευτική πράξη».

Κωνσταντίνος Χατζηκυριάκου

Καθηγητής

kxatzkyr@uth.gr

 

 

Μαθηματική Λογική και Μαθηματική Εκπαίδευση Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντά του κινούνται στα πεδία της Μαθηματικής Λογικής (και ειδικότερα στο ερευνητικό πρόγραμμα των Ανάστροφων Μαθηματικών [Reverse Mathematics]) και της Μαθηματικής Εκπαίδευσης (με ιδιαίτερο ενδιαφέρον (i) στην αξιοποίηση της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας των Μαθηματικών στη διδασκαλία των Μαθηματικών (ii) στη διδασκαλία της Λογικής και της απόδειξης και (iii) στη χρήση χειραπτικών εργαλείων και λογισμικού στη διδασκαλία της Γεωμετρίας).

Διδάσκει στο ΠΜΣ από το 2003 και είναι συντονιστής του μαθήματος «Ζητήματα της Μαθηματικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού».