• Η επίδραση των συμπεριφορών «άδηλης» μικρο-επιθετικότητας (microaggressions) στην ακαδημαϊκή και ψυχο-κοινωνική προσαρμογή των φοιτητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ), Ανδρέου Ελένη, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  • Δημιουργική Πολυγλωσσία, από την Πράξη στην Έρευνα και στην Εκπαίδευση _MEinART, Ανδρουλάκης Γιώργος, ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
  • Accelerated Learning Materials Development & Teacher’s Capacity Building, Ανδρουλάκης Γιώργος, UNICEF
  • Bottleneck Analysis and Teacher Trainings for Ιnclusive Education, Ανδρουλάκης Γιώργος, UNICEF
  • Το Διερευνητικό Μοντέλο Μάθησης στη Διδακτική Συγκρουσιακών Ζητημάτων: Κατοχή, Αντίσταση και Εμφύλιος στη Μαγνησία (Έρευνα Δράσης με φοιτητές του ΠΤΔΕ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), Σμυρναίος Αντώνιος, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  • Fund allocation to the University of Thessaly – Overcoming Inequalities in the Labor Market Can Educational Measures Strengthen the Agency and Resillience of Migrants, Refugees and Their Descendants, Γκόβαρης Χρήστος, SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION – THE NATIONAL CENTER OF COMPETENCE IN RESEARCH nccr
  • Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Γκόβαρης Χρήστος, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  • Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Γκόβαρης Χρήστος, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  • Problem-Based Learning, Intercultural Communications and STEM in Higher Education, Γκόβαρης Χρήστος, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
  • Improving Education Sector Workers’ Involvement in Decision-making , Γκόβαρης Χρήστος, EUROPEAN UNION
  • Breed2Lead: Disruptive change agents: the new breed of leaders in Europe Καλδή Σταυρούλα, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
  • Διαθεματικές/ οριζόντιες δεξιότητες μάθησης τελειόφοιτων μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου, Καλδή Σταυρούλα, ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
  • Η επίδραση των συμπεριφορών «άδηλης» μικρο-επιθετικότητας (microaggressions) στην ακαδημαϊκή και ψυχο-κοινωνική προσαρμογή των φοιτητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ), Ανδρέου Ελένη, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  • Δημιουργική Πολυγλωσσία, από την Πράξη στην Έρευνα και στην Εκπαίδευση _MEinART, Ανδρουλάκης Γιώργος, ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
  • Accelerated Learning Materials Development & Teacher’s Capacity Building, Ανδρουλάκης Γιώργος, UNICEF
  • Bottleneck Analysis and Teacher Trainings for Ιnclusive Education, Ανδρουλάκης Γιώργος, UNICEF
  • Το Διερευνητικό Μοντέλο Μάθησης στη Διδακτική Συγκρουσιακών Ζητημάτων: Κατοχή, Αντίσταση και Εμφύλιος στη Μαγνησία (Έρευνα Δράσης με φοιτητές του ΠΤΔΕ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), Σμυρναίος Αντώνιος, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  • Fund allocation to the University of Thessaly – Overcoming Inequalities in the Labor Market Can Educational Measures Strengthen the Agency and Resillience of Migrants, Refugees and Their Descendants, Γκόβαρης Χρήστος, SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION – THE NATIONAL CENTER OF COMPETENCE IN RESEARCH nccr
  • Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Γκόβαρης Χρήστος, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  • Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Γκόβαρης Χρήστος, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  • Problem-Based Learning, Intercultural Communications and STEM in Higher Education, Γκόβαρης Χρήστος, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
  • Improving Education Sector Workers’ Involvement in Decision-making , Γκόβαρης Χρήστος, EUROPEAN UNION
  • Breed2Lead: Disruptive change agents: the new breed of leaders in Europe Καλδή Σταυρούλα, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
  • Διαθεματικές/ οριζόντιες δεξιότητες μάθησης τελειόφοιτων μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου, Καλδή Σταυρούλα, ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

 

 

 • Διαθεματικές/ οριζόντιες δεξιότητες μάθησης τελειόφοιτων μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου, Καλδή Σταυρούλα, ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.