Στο Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης διδάσκουν:

α) Μέλη Δ.Ε.Π. του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, β) Μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, γ) Μέλη Δ.Ε.Π. από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή και από άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αλλοδαπής εξειδικευμένα στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ., δ) Ερευνητές από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή στελέχη άλλων φορέων οι οποίοι διαθέτουν Διδακτορικό Δίπλωμα, ε) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Γνωστικό αντικείμενο και επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του διδακτικού προσωπικού

Ονοματεπώνυμο διδασκόντων Γνωστικό Αντικείμενο Επιστημονικά και Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος
ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ

Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Ψυχολογίας

elandr@uth.gr

Παιδαγωγική Ψυχολογία Δυσκολίες μάθησης και τα προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο, Κοινωνική και Συναισθηματική ανάπτυξη, ο Σχολικός και ο Ηλεκτρονικός εκφοβισμός, Διαχείριση της σχολικής τάξης, Προγράμματα παρέμβασης και προαγωγής της ψυχικής υγείας στο σχολείο και η Ενταξιακή Εκπαίδευση.

Διδάσκει στο Π.Μ.Σ. από 1/09/2018 στο μάθημα «Οργανωτική Ψυχολογία με εφαρμογές στην εκπαιδευτική διοίκηση».

ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καθηγητής Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

govaris@uth.gr

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη Εκπαιδευτική πολιτική και Εκπαίδευση στην Πολυπολιτισμική Κοινωνία, Εθνοτικές Διακρίσεις και Εκπαιδευτικές Ανισότητες, Διαπολιτισμική Ανάπτυξη του Σχολείου, Διαπολιτισμική Διδασκαλία και Μάθηση.

Διδάσκει στο Π.Μ.Σ. από 13/02/2008 στα μαθήματα «Κοινωνία και Εκπαιδευτική Πολιτική- Συγκριτική μελέτη δομών, διοίκησης και ανάπτυξης εκπαιδευτικών συστημάτων στον ευρωπαϊκό χώρο» και «Ειδικά Θέματα Παιδαγωγικής Ανάπτυξης του Σχολείου».

ΚΑΛΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Καθηγήτρια Παιδαγωγικής

kaldi@uth.gr

 

Παιδαγωγικά: Διδακτική Μεθοδολογία Διδακτική Μεθοδολογία και Καινοτόμες Διδακτικές Προσεγγίσεις, Διδακτική Μέθοδος Project, Διδακτική Αυτο-αποτελεσματικότητα και Παιδαγωγική Ανάπτυξη του Σχολείου, Επαγγελματική Ανάπτυξη Υποψήφιων κι εν Ενεργεία Εκπαιδευτικών, Συγκριτική Παιδαγωγική και Συγκριτικές Προσεγγίσεις Πολιτικών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Διδάσκει στο Π.Μ.Σ. από 6/10/2017 στο μάθημα «Ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομιών στο σχολείο».

ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής Φυσικής και Συνεργατικών Περιβαλλόντων Μάθησης με χρήση ΤΠΕ

vkollias@uth.gr

 

 

 

 

 

 

ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

mkolokitha@uth.gr  

 

 

 

Φυσική και Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης με χρήση των Τ.Π.Ε.

 

 

 

 

 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 

 

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης, Διδασκαλία και Μάθηση με Χρήση των ΤΠΕ, Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Πράξη και τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού.

Διδάσκει στο Π.Μ.Σ. από 1/09/2005 στο μάθημα «Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη και στην εκπαιδευτική διοίκηση».

 

 

 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (ανισότητες, κοινωνιολογία της εκπαιδευτικής πολιτικής, ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική στην Ανώτερη Εκπαίδευση, μέθοδοι ποιοτικής έρευνας και ψηφιακές
μεθοδολογίες).

Διδάσκει στο Π.Μ.Σ. από 12/07/2023 στο μάθημα «Κοινωνία και Εκπαιδευτική Πολιτική – Συγκριτική μελέτη δομών, διοίκησης και ανάπτυξης εκπαιδευτικών συστημάτων στον ευρωπαϊκό χώρο».

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης

alazarid@uth.gr

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Ηγεσία, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Σχολική Αποτελε- σματικότητα, Θέματα Ηθικής, Αξιών και Φύλου στην Εκπαίδευση, Κοινωνική Δικαιοσύνη, Θεωρία Πολυπλοκότητας με έμφαση στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών.

Διδάσκει στο Π.Μ.Σ. από 13/02/2009 στα μαθήματα «Βασικές αρχές διοίκησης – Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων» και «Ηγεσία και Σχολική αποτελεσματικότητα».

ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ-ΟΛΓΑ

Καθηγήτρια Στατιστικής και Μεθοδολογίας Έρευνας

(Αφυπηρέτησα Καθηγήτρια)

sarafidou@uth.gr

Στατιστική Μεθοδολογία Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα: Βασικές Έννοιες Μεθοδολογίας και Στατιστικής, Στατιστική Ανάλυση με χρήση του SPSS, Ποσοτική, Ποιοτική και Μικτή Προσέγγιση στην Εκπαιδευτική Έρευνα, Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας-Στατιστική, Μικτές Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Εκπαιδευτική Έρευνα (σχολικό κλίμα και ηγεσία, σχολικό κλίμα και αλλαγή/καινοτομία, πολυπολιτισμικότητα, προαγωγή της υγείας).

Διδάσκει στο Π.Μ.Σ. από 1/09/2005 στο μάθημα «Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας – Στατιστική» και από 1/09/2022 στα μαθήματα «Διεξαγωγή Ποσοτικής Εκπαιδευτικής Έρευνας» και «Διεξαγωγή Ποιοτικής Εκπαιδευτικής Έρευνας».

ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Καθηγητής Νεοελληνικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης

smirnaios@uth.gr

Νεοελληνική Ιστορία και Εκπαίδευση και Διδακτική της Ιστορίας Νεοελληνική Ιστορία και Εκπαίδευση και Διδακτική της Ιστορίας, Παιδαγωγική της Καινοτομίας, Σχέση Ιστορίας και Διδασκαλίας της Ιστορίας με τον σύγχρονο καταναλωτισμό και την καινοθηρία, Διερεύνηση της σχέσης κοινωνίας, Ιστορίας, Επιστήμης και Παιδαγωγικής με το μετανεωτερικό φαινόμενο του Μετα-ανθρωπισμού (transhumanism).

Διδάσκει στο Π.Μ.Σ. από 1/09/2018 το μάθημα «Ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομιών στο σχολείο».

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Καθηγητής  Σχολικής Παιδαγωγικής

chaniot@uth.gr

Σχολική Παιδαγωγική Ολοήμερο Σχολείο, Σχολικές Εργασίες για το Σπίτι, Αξιολόγηση του μαθητή, το Χιούμορ στη Διδασκαλία, Πρακτική Άσκηση.

Διδάσκει στο Π.Μ.Σ. από 25/02/2006 στο μάθημα «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση – Σχεδιασμός και Προγραμματισμός».

Μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μέλος Ε.ΔΙ.Π.

kvoulgari@uth.gr

Ψυχοπαιδαγωγική Ψυχοπαιδαγωγικά – Νευροεπιστήμη: Εφαρμογές στην Εκπαίδευση.

Διδάσκει στο Π.Μ.Σ. από 1/09/2018 στο μάθημα «Ειδικά Θέματα Παιδαγωγικής Ανάπτυξης του Σχολείου».

Μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων
ΖΜΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής,  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.

zmas@eled.auth.gr

Συγκριτική Παιδαγωγική Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική, Διεθνής Εκπαίδευση.

Διδάσκει στο Π.Μ.Σ. από 6/10/2007 στα μαθήματα «Κοινωνία και Εκπαιδευτική Πολιτική – Συγκριτική μελέτη δομών, διοίκησης και ανάπτυξης εκπαιδευτικών συστημάτων στον ευρωπαϊκό χώρο» και «Ειδικά Θέματα Παιδαγωγικής Ανάπτυξης του Σχολείου».

ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Καθηγητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ekoutouzis@eap.gr

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Εκπαιδευτική Ηγεσία, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Σχολική Μονάδα: Κλίμα, Κουλτούρα και Επικοινωνία, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Διδακτικών Μέσων.

Διδάσκει στο Π.Μ.Σ. από 13/02/2006 στο μάθημα «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση – Σχεδιασμός και Προγραμματισμός».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

mparask@uop.gr

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

 

 

Τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων, Θεωρία σημάτων, Τηλεπικοινωνιακά συστήματα, Δίκτυα νέας γενιάς, Τηλεματικές υπηρεσίες, Εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση.

Διδάσκει στο Π.Μ.Σ. από 17/02/2012 στο μάθημα «Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη και στην εκπαιδευτική διοίκηση».

ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Καθηγητής, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

(Επισκέπτης Καθηγητής)

p.pashiardis@ouc.ac.cy

Εκπαιδευτική Διοίκηση Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία, Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προσωπικού και εκπαιδευτικού έργου, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Στρατηγικός Προγραμματισμός και Σχεδιασμός στην εκπαίδευση,  Διαδικασίες λήψεως αποφάσεων, Αποτελεσματικά σχολεία, Διεθνείς ερευνητικές τάσεις στην Εκπαίδευση.

Διδάσκει στο Π.Μ.Σ. από 1/09/2005 στα μαθήματα «Ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομιών στο σχολείο» και «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση – Σχεδιασμός και προγραμματισμός».

Ειδικοί επιστήμονες-Ερευνητές
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Μέλος Ε.ΔΙ.Π., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

stefgian@uth.gr

Σχολική Ηγεσία Σχολική ηγεσία για κοινωνική δικαιοσύνη, Κουλτούρα και αλλαγή στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Διδάσκει στο Π.Μ.Σ. από 13/02/2009 στο μάθημα «Ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομιών στο σχολείο».

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Δρ. Παιδαγωγικής

ioagiannakopoulou@yahoo.gr

Εκπαιδευτική Έρευνα Εκπαίδευση ενηλίκων, Ευάλωτες ομάδες, Έμφυλα ζητήματα, Ποιοτική μεθοδολογία, Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη.

Διδάσκει στο Π.Μ.Σ από 1/09/2016 στο μάθημα «Ειδικά Θέματα Παιδαγωγικής Ανάπτυξης του Σχολείου» και από 1/09/2022 στο μάθημα «Διεξαγωγή Ποιοτικής Εκπαιδευτικής Έρευνας».

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δρ. Εκπαίδευσης Ενηλίκων

ddeliyiannis@gmail.com

Εκπαίδευση Ενηλίκων Κοινωνικός Σχεδιασμός και Οργάνωση και Διοίκηση στην Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων και της μετασχηματίζουσας μάθησης, με έμφαση  στον ρόλο του εκπαιδευτικού και τις μεθόδους του σε εκπαιδευτικές δομές για ευάλωτες ομάδες.

Διδάσκει στο Π.Μ.Σ από 1/09/2020 στο μάθημα «Ειδικά Θέματα Παιδαγωγικής Ανάπτυξης του Σχολείου».

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δρ. Νομικής

apapae0@gmail.com

Σχέση ενωσιακού δικαίου και εκπαίδευσης Εκπαιδευτικό Δίκαιο, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Εκπαιδευτική Ηγεσία και Αξιολόγηση, Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστικής.

Διδάσκει στο Π.Μ.Σ από 1/09/2016 στο μάθημα «Ειδικά Θέματα Παιδαγωγικής Ανάπτυξης του Σχολείου».

ΠΑΠΑΛΟΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Δρ. Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Ψυχολογίας

evipapaloi@gmail.com

Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση Ηγεσία και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Εκπαιδευτική Πολιτική, Κοινωνική Δικαιοσύνη.

Διδάσκει στο Π.Μ.Σ. από 2/10/2015 στο μάθημα «Ηγεσία και Σχολική Αποτελεσματικότητα».

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δρ. Κοινωνικής Οργανωτικής Ψυχολογίας

papachristopouloskostas@gmail.com

Κοινωνική  Οργανωτική Ψυχολογία Παρακίνηση και ευημερία στον εργασιακό χώρο, Ζητήματα οικονομικής ψυχολογίας (π.χ. αμοιβές και συνεργασία),  Συστημική προσέγγιση και καινοτομία στη διοίκηση των οργανισμών, Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων στους πολιτιστικούς οργανισμούς.

Διδάσκει στο Π.Μ.Σ. από 1/09/2019 στο μάθημα «Οργανωτική Ψυχολογία με εφαρμογές στην εκπαιδευτική διοίκηση».

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δρ. Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης και Μεθοδολογίας της Έρευνας

bstavro@uth.gr

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας-Στατιστική Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Μεθοδολογία της Έρευνας, Στατιστική, Εκμάθηση λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, Εφαρμογές ποσοτικών, ποιοτικών και μικτών μεθόδων έρευνας στο πεδίο της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας.

Διδάσκει στο Π.Μ.Σ. από 3/02/2017 στο μάθημα «Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας – Στατιστική» και από 1/09/2022 στο μάθημα «Διεξαγωγή Ποσοτικής Εκπαιδευτικής Έρευνας».

ΣΤΑΧΤΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Δρ. Εκπαιδευτικής Διοίκησης

sxpa@uth.gr

 

Εκπαιδευτική Διοίκηση Συνεργική αξιοποίηση μοντέλων επιχειρησιακής έρευνας και πληροφορικής τεχνολογίας στη διοίκηση της εκπαίδευσης και στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διδάσκει στο Π.Μ.Σ. από 1/09/2021 στο μάθημα «Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη και στην εκπαιδευτική διοίκηση» και από 30/09/2022 στο μάθημα «Βασικές αρχές διοίκησης – Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων»