Συντονιστική Επιτροπή: Ελένη Ανδρέου, Γιώργος Ανδρουλάκης, Μαρίτα Παπαρούση, Τριαντάφυλλος Α. Τριανταφυλλίδης, Κωνσταντίνος Χατζηκυριάκου

 

Επιτροπή Επιλογής: Γιώργος Ανδρουλάκης, Ευγενία Βασιλάκη, Σταυρούλα Καλδή, Μαρίτα Παπαρούση, Αντώνης Σμυρναίος, Τριαντάφυλλος Α. Τριανταφυλλίδης, Νίκος Χανιωτάκης, Κωνσταντίνος Χατζηκυριάκου

 

Συμβουλευτική Επιτροπή: Ελένη Ανδρέου, Γιώργος Ανδρουλάκης, Στέφανος Ασημόπουλος, Γιώργος Βλειώρας, Μαρία Δασκαλάκη, Βασίλης Κόλλιας, Μαγδαληνή Κολοκυθά, Σταυρούλα Καλδή, Μαρίτα Παπαρούση, Τάκης Πολίτης, Δημήτρης Σχίζας, Τριαντάφυλλος Α. Τριανταφυλλίδης, Στέλλα Τσερμεντσέλη, Κωνσταντίνος Χατζηκυριάκου

 

Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης: Στέφανος Ασημόπουλος, Γιώργος Βλειώρας, Τριαντάφυλλος Α. Τριανταφυλλίδης

 

Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης: Βασίλης Κόλλιας, Μαγδαληνή Κολοκυθά, Σταυρούλα Καλδή, Τριαντάφυλλος Α. Τριανταφυλλίδης, Κωνσταντίνος Χατζηκυριάκου

 

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας: Αντώνης Σμυρναίος, Τριαντάφυλλος Α. Τριανταφυλλίδης, Στέλλα Τσερμεντσέλη