ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΜΣ “ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” (16-04-2024)-ΟΔΗΓΙΕΣ

Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΘΑ ΓΙΝΕΙ...