ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Παρακαλούνται οι εισαγόμενοι με την ειδική κατηγορία των Αλλογενών-Αλλοδαπών, να προσκομίσουν φωτοτυπία ταυτότητας και...