Συνέδριο “Αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών και Εκπαίδευση”

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Αναγκαστικές...