ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ.Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σε συνεργασία με το Fulbright Greece για την χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Αμερικανούς Υποψήφιους Διδάκτορες Πανεπιστημίων των ΗΠΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι.Κ.Υ.