ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝΤην Τετάρτη, 5 Ιουλίου, στις 11:00 π.μ., θα υποστηριχθούν οι παρακάτω πτυχιακές εργασίες στο κανάλι «Παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών ΠΤΔΕ» του MS Teams. Το κανάλι θα είναι ανοιχτό για τα μέλη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και για επισκέπτες.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0d58aa25a6be470e98198bf603b82967%40thread.tacv2/General?groupId=93895ab3-8a09-4162-a379-6df2f32cbbe4&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

1. Ανδρομάχη Πασσιά

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: «Η διερεύνηση των απόψεων μητέρων παιδιών μέσης παιδικής ηλικίας για τη μέση παιδική ηλικία, την εφηβεία και την ενήλικη ζωή».

Επιβλέπων Καθηγητής: Γιώργος Βλειώρας

2. Γρηγόριος Μαϊμάνης

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: «Η εμπιστοσύνη, η αβεβαιότητα και η απελπισία στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από τα έργα του Νικολάου Σπηλιάδη, του Φωτίου Χρυσανθόπουλου και του Χριστόφορου Περραιβού».

Επιβλέπων Καθηγητής: Αντώνης Σμυρναίος 

3. Μαρία Μπλιάμπλια

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: «Το επιτραπέζιο παιχνίδι ως διδακτικό εργαλείο για τη διδασκαλία των γεωμετρικών σχημάτων και στερεών σε παιδιά Ε΄ τάξης του Δημοτικού».

Επιβλέπων Καθηγητής: Τριαντάφυλλος Α. Τριανταφυλλίδης

Την ίδια μέρα, στις 12:30 μ.μ., θα υποστηριχθεί η παρακάτω διπλωματική εργασία στο κανάλι «Παρουσιάσεις Διπλωματικών – ΠΜΣ, ΠΤΔΕ, Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης» του MS Teams. Το κανάλι θα είναι ανοιχτό για τα μέλη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και για επισκέπτες.

(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSHCweDSKBWtH2EOwkNzUoaLOYX84w5xKUvEIcgjer6Q1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5de5e3e9-aba9-4fdc-a282-dbce5de1c2de&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295).

1. Δήμητρα Κόντου

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: «Η ενσυναίσθηση στα πλαίσια της διδασκαλίας της Ιστορίας στο Δημοτικό σχολείο».

Α΄ Επιβλέπων Καθηγητής: Αντώνης Σμυρναίος

Β΄ Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρίτα Παπαρούση 

Γ΄ Επιβλέπων Καθηγητής: Διαμάντω Φιλιππάτου