Τροποποίηση στα προαπαιτούμενα μαθήματα για τη ΣΠΑ IV των Προγραμμάτων Σπουδών 2021-2022 και 2022-2023Σας ενημερώνουμε ότι τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών 2021-2022 και 2022-2023 τροποποιήθηκαν ως προς τα προαπαιτούμενα μαθήματα που απαιτούνται για την παρακολούθηση της ΣΠΑ IV στο 8ο εξάμηνο σπουδών.

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες για να έχουν δικαίωμα εγγραφής στη ΣΠΑ IV θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, εκτός από τα τρία προηγούμενα επίπεδα της ΣΠΑ, τα παρακάτω έξι (6) μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

  1. Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής
  2. Αναπτυξιακή Ψυχολογία
  3. Διδακτική μεθοδολογία: Δομικά στοιχεία της διδασκαλίας
  4. Διδακτική των Μαθηματικών: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας
  5. Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας
  6. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

συν ένα (1) από τα παρακάτω τρία (3) μαθήματα:

  1. Διδακτική της Ιστορίας
  2. Λογοτεχνία και η Διδακτική της
  3. Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Τα παραπάνω προαπαιτούμενα μαθήματα για την ΣΠΑ IV ισχύουν για τους φοιτητές/τριες με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2021-2022 και μετά.

Για τους φοιτητές/τριες προηγούμενων Προγραμμάτων Σπουδών εξακολουθούν να ισχύουν τα εξής όσον αφορά την παρακολούθηση της ΣΠΑ IV: i) επιτυχής εξέταση στη ΣΠΑ Ι, ΣΠΑ ΙΙ, ΣΠΑ ΙΙΙ και ii) επιτυχής εξέταση στο 70% του συνόλου των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθούν οι φοιτητές/τριες.

Πρόγραμμα ΣπουδώνΑριθμός μαθημάτων (σύνολο) με επιτυχή εξέταση που απαιτούνται για συμμετοχή στη ΣΠΑ ΙV
2016-2017 και πρινΙσχύουν όλα τα προαπαιτούμενα που ορίζει το Πρ.Σπ. που ακολουθούν
2017-2018επιτυχής εξέταση στο 70% του συνόλου των μαθημάτων (33 μαθήματα)
2018-2019επιτυχής εξέταση στο 70% του συνόλου των μαθημάτων (33 μαθήματα)
2019-2020επιτυχής εξέταση στο 70% του συνόλου των μαθημάτων (34 μαθήματα)
2020-2021επιτυχής εξέταση στο 70% του συνόλου των μαθημάτων (34 μαθήματα)