ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝΤο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με την απόφαση της  Συνέλευσης του Τμήματος και έχοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις διδακτορικών φοιτητών και φοιτητριών στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:

– Κοινωνιογλωσσικές διαστάσεις της επαφής γλωσσών σε μεταναστευτικά και προσφυγικά συγκείμενα.
– Γλωσσική εκπαίδευση μεταναστών/ριών και προσφύγων/ισσών

– Η ελληνική ως δεύτερη και ξένη: κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις.

– Ποικιλότητα στη Νέα Ελληνική και εκπαίδευση. 

– Ανάπτυξη της δημιουργικότητας στην προσχολική και σχολική ηλικία

Η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων διδακτόρων ορίζεται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του ΠΤΔΕ.

Η αίτηση που θα αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι θα περιλαμβάνει τον προτεινόμενο τίτλο της διατριβής και θα συνοδεύεται: α] από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και β] από πρόταση έρευνας, έκτασης 4.000-4.500 λέξεων.  

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία του Τμήματος

g-pre@uth.gr 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2022