ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗΤο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, στον τομέα της Ψυχιατρικής κατά το ακαδ. έτος 2023-2024, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», οι οποίες έχουν την ακόλουθη διάρκεια:

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΖΑΟΥΣΗ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ