ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΤΕ 2023/ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣΕκ μέρους της Επιτροπής Βραβείου Β. Ξανθόπουλου-Στ. Πνευματικού του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει αναρτηθεί η προκήρυξη για το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην Β. Ξανθόπουλου-Στ. Πνευματικού για το έτος 2023 στον τομέα των Επιστημών της Ζωής. Νέα καταληκτική ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2023. 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ