ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΈνα πρωτοποριακό πανελλαδικά πρόγραμμα, για την ομαλή μετάβαση των μαθητών και των μαθητριών από το δημοτικό στο γυμνάσιο, θα υλοποιηθεί στη Μαγνησία και θα προταθεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για εφαρμογή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι βάσεις για την οργάνωση του προγράμματος τέθηκαν σε συνάντηση που είχαν στον Βόλο, στις 23.11.2023, οι διευθυντές εκπαίδευσης Μαγνησίας, Γιώργος Πολύζος και Σωκράτης Σαβελίδης, η πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μαρίτα Παπαρούση, πανεπιστημιακοί και σχολικοί σύμβουλοι και από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης.

Η ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο είναι κρίσιμης σημασίας για τον μαθητή και τη μαθήτρια σε επίπεδο τόσο γνωστικό όσο και κοινωνικο-συναισθηματικό. Το ΠΤΔΕ εκ μέρους της προέδρου του διεμήνυσε πως μένοντας πιστό στην υλοποίηση ενός από τους βασικούς στόχους του, που είναι η δημιουργία γόνιμων και αποτελεσματικών σχέσεων  συνεργασίας με την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία, θα συμβάλλει, αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις μελών του Τμήματος, αφενός στον προσδιορισμό των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται και των αναγκών που πρέπει να καλύπτονται, αφετέρου στην υλοποίηση των πρακτικών που θα συντελέσουν ώστε να πραγματοποιηθεί με τον πλέον πρόσφορο και ουσιαστικό τρόπο το πρόγραμμα της μετάβασης από το δημοτικό στο γυμνάσιο.