ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ



Από Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00 – 15:00 ξεκινάει το μάθημα “Αυτόνομη έρευνα στην γλώσσα” για το 6ο εξάμηνο στην αίθουσα Η2

Από Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00 – 18:00 ξεκινάει το μάθημα “Λεξιλόγιο: Θεωρία και Διδασκαλία” για το 4ο,6ο και 8ο εξάμηνο στην αίθουσα Η2

Από Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00 – 15:00 ξεκινάει το μάθημα “Γεωγραφία και η διδασκαλία της στο Δημοτικό Σχολείο” για το 4ο,6ο και 8ο εξάμηνο στην αίθουσα ΣΑΚΕ