Ημερίδα με τίτλο «Ιστορίες με Εικόνες και Λόγια: Αναζητώντας μια οργανική σύνδεση της διδασκαλίας των Μαθηματικών και της Λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο»Το Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2023 στο Νικολετοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Στεμνίτσας, του Δήμου Γορτυνίας του Ν. Αρκαδίας θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με τίτλο «Ιστορίες με Εικόνες και Λόγια: Αναζητώντας μια οργανική σύνδεση της διδασκαλίας των Μαθηματικών και της Λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο». Την Ημερίδα διοργανώνουν το Εργαστήριο Μαθηματικής Εκπαίδευσης (Ε.Μαθ.Ε.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Στεμνιτσιωτών και ο Δήμος Γορτυνίας.

Η ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος της Ημερίδας είναι, αφενός, μέσω των εισηγήσεων να αναδειχθούν οι πλούσιοι και συναρπαστικοί τρόποι σύνδεσης της διδασκαλίας των Μαθηματικών και της Λογοτεχνίας, εστιάζοντας στα εικονογραφημένα βιβλία παιδικής λογοτεχνίας. Αφετέρου, μέσω των εργαστηρίων, στόχος της Ημερίδας είναι οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες να πειραματιστούν με διδακτικούς σχεδιασμούς για τα Μαθηματικά και τη Λογοτεχνία, βάση για τους οποίους θα αποτελούν συγκεκριμένα εικονογραφημένα βιβλία παιδικής λογοτεχνίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη θεματική, το πρόγραμμα όπως και την αφίσα της Ημερίδας θα βρείτε στα επόμενα αρχεία.

Δελτίο τύπου

Θεματική και Πρόγραμμα Ημερίδας

Αφίσα Ημερίδας