Εξέταση προόδου στα Μαθηματικά ΙΙΌπως έχει ανακοινωθεί και στην τάξη η ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ για φοιτητές /φοιτήτριες Β εξαμήνου στις 22.3.22 είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Φοιτητές/φοιτήτριες μόνον για σοβαρό λόγο (που θα μου τον δηλώσουν) μπορεί να εξαιρεθούν. Η εξέταση μετρά 4.5 μονάδες (στον συνολικό βαθμό σας).
ΚΧ