ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΚαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες (7ου εξαμήνου) που συμμετέχουν στην εθελοντική πρακτική άσκηση σε συνάντηση την Τετάρτη 13/12 στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, ώρα 14:30, προκειμένου να συζητήσουμε για την μέχρι τώρα πορεία και για  τυχόν προβλήματα.
Στη συνάντηση μπορούν να συμμετέχουν και φοιτητές/ριες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τώρα Π.Α.

Νίκος Χανιωτάκης