Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “Imagining possible futures of teaching and learning”Τον Νοέμβριο 2024 (8-10) θα διεξαχθεί το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Imagining possible futures of teaching and learningπου θα λάβει χώρα στον Βόλο, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Διεθνή Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΙSATT.

Το συνέδριο στοχεύει στον επαναπροδιορισμό και την εννοιολόγηση  της σύγχρονης εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις ποικίλες μορφές που μπορεί να λάβει η διδασκαλία και η μάθηση στο μέλλον.

Με φόντο αναδυόμενα εκπαιδευτικά τοπία, το συνέδριο θα χρησιμεύσει ως φόρουμ για επιστημονικές συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της εκπαίδευσης σε διάφορα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά συγκείμενα. Στόχος του είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή σύγχρονων ερευνών και θεωριών που σχετίζονται με τη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και να προσφέρει την ευκαιρία για τη δημιουργία δικτύων που θα προωθήσουν καινοτόμες πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς της τυπικής, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Πληροφορίες για το Συνέδριο θα βρείτε στην ιστοσελίδα

Μέιλ επικοινωνίας:  isatt24.uth@gmail.com

Με ιδιαίτερη χαρά σας περιμένουμε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ειδικότερα στην όμορφη πόλη του Βόλου.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Σταυρούλα Καλδή

Καθηγήτρια Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας