ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022Οι δηλώσεις συγγραμμάτων από τους φοιτητές στον ΕΥΔΟΞΟ θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022.

Η διανομή των συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.