Για τους φοιτητές του 2ου έτους που δεν έχουν δηλώσει το “Σεμινάριο Η/Υ: Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης λογισμικών γενικων εφαρμογών”Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 2ο έτος σπουδών και δεν έχουν δηλώσει ως τώρα το μάθημα “Σεμινάριο Η/Υ: Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης λογισμικών γενικων εφαρμογών”, μπορούν να το δηλώσουν και να το παρακολουθήσουν στο τρέχον εαρινό εξάμηνο.