Ανακοινώσεις Μαθημάτων Μαγδαληνής ΚολοκυθάΚοινωνιολογική Ανάλυση Παιδαγωγικών Πρακτικών

Ο κωδικός του μαθήματος Κοινωνιολογική Ανάλυση Παιδαγωγικών Πρακτικών στην πλατφόρμα eClass είναι:

Panalysis

Σύνδεσμος εικονικής αίθουσας:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ammMKHkk1o24nsbAOicxSOldkA3QK4Q7T5tX9A7tPgN01%40thread.tacv2/%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C?groupId=0ebf1531-deed-4c7a-8ceb-ef67483c945e&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ανακοίνωση Εξετάσεων Μαθήματος

Ο κωδικός του μαθήματος Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας στην πλατφόρμα eClass είναι:

Methodologia_1 

Σύνδεσμος εικονικής αίθουσας:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af5797df62e3648e7be24a224077fe8a9%40thread.tacv2/General?groupId=601956c6-3341-4414-8865-bf82551c6851&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

Η Διδάσκουσα

Μαγδαληνή Κολοκυθά