ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ“Η γραπτή εξέταση του μαθήματος Γαλλικά 2 θα γίνει στις 27 Ιουνίου 2023 και ώρα 9.00-11.00 στην αίθουσα Ε του παραλιακού συγκροτήματος.
Η γραπτή εξέταση του μαθήματος Γαλλικά 4 θα γίνει στις 27 Ιουνίου 2023 και ώρα 12.00-14.00 στην αίθουσα Ι του παραλιακού συγκροτήματος.
Για κάθε άλλη διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη διδάσκουσα (vtsela@uth.gr)”