ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023 για το μάθημα “Εισαγωγή στις επιστήμες της Αγωγής” 14:00 – 16:00 οι υποψήφιοι θα χωριστούν ως εξής:

Από Α – ΛΑ στο Αμφιθέατρο Σαράτση  (3ος όροφος κτιρίου “Δελμούζου”)

Από ΛΕ – ΠΑ στην Αίθουσα ΣΑΚΕ (Ημιώροφος κτιρίου “Ρ. Ιμβριώτη”)

Από ΠΕ – Ω στην Αίθουσα Θ (2ος όροφος κτιρίου “Α. Δελμούζου”)

Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 για το μάθημα “Βασικές Έννοιες Φυσικών Επιστημών” 15:00 – 17:00 οι υποψήφιοι θα χωριστούν ως εξής:

Από Α – ΚΥ στην Αίθουσα Θ (2ος όροφος κτιρίου “Α. Δελμούζου”)

Από ΚΩ – ΠΑΠΑΘ στην Αίθουσα Μ. Γλέζος (ισόγειο)

Από ΠΑΠΑΪ – Ω στην Αίθουσα Μ. Βέμη (1ος όροφος κτιρίου “Ρ. Ιμβριώτη”)

Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 για το μάθημα “Εισαγωγή στην Ψυχολογία” 18:00 – 20:00 οι υποψήφιοι θα χωριστούν ως εξής:

Από Α – ΚΥ στην Αίθουσα ΣΑΚΕ (Ημιώροφος κτιρίου “Ρ. Ιμβριώτη”) 

Από ΚΩ – ΠΑΠΑΘ στην Αίθουσα Μ. Γλέζος (ισόγειο)

Από ΠΑΠΑΪ – Ω στην Αίθουσα Μ. Βέμη (1ος όροφος κτιρίου “Ρ. Ιμβριώτη”)