Ανακοίνωση για τα μαθήματα επιλογής του Εαρινού Εξαμήνου οπου αφορουν στην χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και ΕπικοινωνιωνΑγαπητοί και αγαπητές,

Αυτό το εξάμηνο προσφέρονται δύο μαθήματα επιλογής σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση στο 6ο και το 8ο εξάμηνο. Είναι τα μαθήματα «Διδασκαλία και Μάθηση με Χρήση ΤΠΕ» και «Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης».

Τη Δευτέρα 4/3/2024 6μμ-8μμ θα γίνει μια πρώτη διαδικτυακή συνάντηση στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι/ες, προκειμένου να ακούσουν πληροφορίες για τα δυο μαθήματα και να ρωτήσουν απορίες έτσι ώστε να επιλέξουν το μάθημα και το Τμήμα που θέλουν να παρακολουθήσουν.

Η συνάντηση θα γινει διαδικτυακά εδώ:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3awMqMhPQZQHxYPcLPd7FgHNlh_q317IXva1hKzbJvLGQ1%40thread.tacv2/1709402730173?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%22bb06fc83-dc0c-4d13-bb87-18d12bb9f640%22%7d

Κάνουμε αυτή την πρώτη συνάντηση αν και έχετε κατάληψη επειδή θα χαθούν αρκετά μαθήματα αυτό το εξάμηνο τις Δευτέρες και έτσι είναι καλο να ξέρουμε γρήγορα τις προτιμήσεις σας ώστε να οργανωθούμε και να προχωρήσουμε.

Κάποια τυπικά στοιχεία για τα δυο μαθήματα:

  1. Το μάθημα Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης είναι πλήρως εργαστηριακό (3 ωρες την  εβδομάδα). Θα προσφερθούν 2 Τμήματα (30 άτομα μέγιστο το καθένα). Έχει υποχρεωτικές παρουσίες (μέχρι 2 απουσιες) και εξετάζεται με συνδυασμό εργασιών ανα εβδομάδα, μικρης ατομικής εργασίας και τελικής ομαδικής εργασίας. Τα μαθήματα θα γίνονται στην αίθουσα Ζ. Το ένα Τμήμα θα είναι Τρίτη 6μμ-9μμ και το άλλο Παρασκευή 12μμ-3μμ.
  • Το μάθημα «Διδασκαλία και Μάθηση με χρήση ΤΠΕ» είναι εν μέρει εργαστηριακό (μισό εργαστήριο, μισή θεωρία). Θα υπάρχει λοιπόν ένα μάθημα θεωρίας, κοινό για όλα τα εργαστηριακά Τμήματα κάθε Δευτέρα 6μμ-7:30μμ. Αντί όμως να έχουμε και ένα μάθημα εργαστηρίου κάθε εβδομάδα διάρκειας 1,5 ωρών θα έχουμε ένα μάθημα εργαστηρίου κάθε δεύτερη εβδομάδα διάρκειας 4 ωρών.  Τα εργαστηριακά μαθήματα θα γίνονται στην αίθουσα Ζ. Δύο Τμήματα θα γίνονται εναλλάξ τις Τρίτες 3μμ-6μμ και δύο άλλα Τμήματα εναλλάξ τις  Παρασκευές 3μμ-6μμ. Όπως και στο άλλο μάθημα ο μέγιστος αριθμός σε κάθε Τμήμα είναι 30 άτομα. Η αξιολόγηση θα γίνει με συνδυασμό εργασιών ανα εβδομάδα (30%) και τελικής ομαδικής εργασίας (70%). Όπως και στο προηγούμενο μάθημα υπάρχει όριο απουσιών (μεχρι 2) και για τα εργαστήρια αυτού του μαθήματος.

Επομένως, για το μάθημα «Διδασκαλία και Μάθηση με χρήση ΤΠΕ»  κάθε Τμήμα εργαστηρίου θα κάνει μάθημα κάθε δεύτερη εβδομάδα. Δηλ πχ το Τρίτη 1 θα κάνει μάθημα Τρίτες 3-6 την 1η, 3η 5η, κλπ εβδομάδα ενώ το Τμήμα Τρίτη 2 τις Τρίτες 3-6 την 2η , 4η, 6η, κλπ . Αντίστοιχα και της Παρασκευής.

Προκειμένου να επιλέξετε Μάθημα και Τμήμα:

Από την Τρίτη 5/3 έως το βράδυ της Τετάρτης 6/3 μπορειτε να δηλώσετε στο συνδεσμο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdesLhVJhcazdh9uVrw1Eo4wpZco8kqqc064cLA5M4FvjdgnA/viewform?usp=sf_link

το μάθημα και το τμημα που προτιμάτε

Λόγω περιορισμού των Η/Υ και της αίθουσας το μάθημα θα μπορούν να παρακολουθήσουν για αυτό το εξάμηνο μέχρι 30 φοιτητές/τριες σε κάθε Τμήμα. Σε περίπτωση υπέρβασης των αιτήσεων θα  γίνει κλήρωση.

Τα τελικά εργαστηριακά  Τμήματα θα ανακοινωθούν στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος και το eclass του μαθήματος μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Θα ανακοινωθεί επίσης το πότε θα ξεκινήσουν τα εργαστήρια.