Καλωσορίσατε στον Ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, έχοντας ήδη πίσω του μία ιστορία τριάντα και πλέον χρόνων, αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Tμήμα βασικό όραμα του οποίου είναι η συνεχής μετεξέλιξη και ανάδειξή του σε έναν ανοικτό οργανισμό παραγωγής γνώσης, έρευνας και μάθησης στο πλαίσιο μίας δημοκρατικής κοινωνίας της γνώσης.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ως στόχο να επηρεάσει και να διαμορφώσει την επιστημονική-επαγγελματική σας ταυτότητα ως ειδικών της διδασκαλίας, της μάθησης, της εκπαίδευσης και της αγωγής, ως στοχαζόμενων εκπαιδευτικών με συνείδηση του κοινωνικού σας ρόλου και κριτική στάση για το έργο σας και τις συνθήκες που το επηρεάζουν.

Επιπλέον, θέτει ως πρωταρχικό σκοπό της εκπαίδευσής σας την εμβάθυνση της δημοκρατικής συνείδησης, υποστηρίζοντας έμπρακτα το ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση μίας κοινωνίας η οποία θα διέπεται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της Δημοκρατίας, της ελευθερίας.

Επιθυμεί να αποκτήσετε παιδεία που θα σας βοηθήσει στην αρμονική ανάπτυξη των δυνάμεών σας και την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς σας, έτσι ώστε να αντιμετωπίζετε επιτυχώς τόσο τις προκλήσεις του κοινωνικού κόσμου όσο και τις προκλήσεις του επαγγελματικού πεδίου έχοντας πλήρη συνείδηση της ευθύνης σας ως μελλοντικών εκπαιδευτικών για τη διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών και την εναντίωση σε κάθε ρατσιστική και σεξιστική λογική και σε κάθε λογική κοινωνικών διακρίσεων.

Εκ μέρους του Τμήματος

Μαρίτα Παπαρούση

Πρόεδρος του ΠΤΔΕ

Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Διδακτικής της Λογοτεχνίας