Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΠΤΔΕ για θέσεις Αμειβόμενη Πρακτικής Άσκησης 2021-2022Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες,

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων (με Αριθμό Πρωτοκόλλου Αίτησης) για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος υπ’ αριθμ.  1367/10-3-2022, παραμένει ως έχει.

Για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες, η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο pa.uth.gr και η αποστολή των δικαιολογητικών στο email praktiki.pre@uth.gr ορίζεται από 17 Μαρτίου έως 29 Μαρτίου. Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από τον Άτλα, ορίζεται από 17 Μαρτίου έως 5 Απριλίου.

Γκοτινάκου Γεωργία, Διοικητική Υποστήριξη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βόλος, Ιάσωνος 62, 38221, τηλ. 2421006382