Αποτελέσματα Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2022-2023Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες,

Στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με αριθμό γενικού μητρώου)  για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης. Με την παρούσα ανάρτηση των αποτελεσμάτων ξεκινάει το διάστημα ενστάσεων, το οποίο έχει χρονική διάρκεια 5 εργάσιμες ημέρες.

Για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στην παρακάτω λίστα με τους επιτυχόντες, η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο pa.uth.gr, η αποστολή των δικαιολογητικών (Βήμα 2) στο email praktiki.pre@uth.gr και η υποβολή της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση σχολείου Βήμα 4) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από τον Άτλα, ξεκινά μετά το πέρας των 5 εργάσιμων ημερών για ενστάσεις, από 21 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2023.

Μετά την συμπλήρωση της καρτέλας πρακτικής, οι φοιτητές σε δεύτερο χρόνο θα λαμβάνουν στο πανεπιστημιακό email τους την ειδική σύμβαση για την Πρακτική Άσκηση μαζί με οδηγίες. Οι φοιτητές-τριες καλούνται να ελέγχουν συστηματικά το email τους, καθώς και  τις ανακοινώσεις ανά Τμήμα στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τη διαδικασία, όπως παρουσιάστηκε στην ενημέρωση στο Τμήμα.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Βόλος, Ιάσονος 62, 38221, τηλ. 2421006382